برای انجام یک ترجمه حرفه ای و با کیفیت باید اصولی را دانست و به آن عمل کرد، همچنین برای بررسی کیفیت یک ترجمه باید متن مورد نظر را از منظرهای مختلفی ارزیابی نمود تا به کیفیت آن پی برد. در این مطلب عوامل مهم در انجام و ارزیابی کیفیت یک ترجمه، مورد بررسی قرار می گیرد.

۱- تخصص در زبان

بدون شک، تخصص در زبان  اولین و مهمترین مشخصه ی موثر در ترجمه است. اگر شما به حداقل دو زبان مسلط نیستید، باید یک حرفه ای در رشته ای دیگر پیدا کنید. قطعا، صنعت ترجمه حرفه ای کسی را لازم دارد که در زبان های مختلف ، بیشتر از کسانی که زبان مادری شان یکی از همان زبان های مبدا یا مقصد ترجمه است، تخصص داشته باشد.این مهارت باید بیش از دانش در زبان های مختلف باشد و شخص مترجم بتواند به خوبی به زبان مورد نظر صحبت نماید و اسناد مهم را از زبانی به زبان دیگر به صورت روان و سلیس ترجمه نماید.

۲- مهارت های پژوهشی

 حتی زمانی که شما احساس می کنید به اندازه کافی مسلط به زبان های مختلف هستید، شما هنوز هم نیاز به برخی از پژوهش های مربوط به زبان دارید. ببینید، شما به احتمال زیاد مهارت هایی نه تنها در مورد متون یا اسناد بلکه  در فرهنگ مورد نظر باید بدست آورید.شما باید بدانید که منابعی را  که در تفسیر زبان می توانند به شما یاری رسانند، گسترش دهید. این یکی از راه های موثر بودن و تبدیل شدن به یک کاندیدای مناسب برای پروژه های ترجمه حرفه ای می باشد. ماهر بودن در پژوهش  بدان معنی است که شما می دانید ابزار ترجمه در دسترس شما برای کمک به شما در انجام کاری که در دستان می باشد و این بدین معنی است که باید از تمامی امکانات موجود و در دسترستان، برای ارائه یک ترجمه حرفه ای استفاده نمایید.

۳- ایجاد ارتباط حرفه ای با متن

تخصص در زبان و در ارتباط با متن دو چیز کاملا متفاوت هستند. با این حال، هر دوی آن ها سهم زیادی در موفقیت حرفه ای در زمینه ترجمه دارند. در حالی که یک متخصص زبان به زبان های مختلف آگاه است،یک شخصی که قادر است ارتباط خوبی با متن ایجاد نماید، می تواند بدون از دست رفتن جزئیات ترجمه ای عالی را تحویل دهد.  این بسیار مهم است که بدانیم یک ترجمه حرفه ای بدین معناست که شما در حال انتقال یک ایده یا مفهوم از یک زبان به زبان دیگری می باشید ، شما باید قادر به ارائه ترجمه در شیوه ای دقیق باشید. شما نه تنها باید یاد بگیرید که چگونه به ارائه یک کلمه معادل با یک کلمه خارجی بپردازید بلکه کار اصلی شما انتقال پیام اصلی متن می باشد.

۴- تخصص در یک موضوع

امروزه، با توجه به گسترش فضای کسب و کار و جهانی شدن تجارت و نیاز به ارتباط برقرار کردن با بسیاری از نقاط جهان، ترجمه حرفه ای به عاملی مهم در برقراری صحیح این ارتباطات بدل شده است.. این به این معنی است که، یک منطقه وسیع و متنوع کار برای مترجمان پدید آمده است. بنابراین، شما باید آگاه باشید که در میان افراد مختلف، زمینه ها، و صنایع کارهای زیادی در دسترس شما می باشد. شما باید به یاد داشته باشید که شما نیاز به یک مرجع در موضوعات و یا افراد مختلف در زمینه های مختلف دارید که بتواند مرجعی مناسب برای رجوع باشد. باید دانست که بدون مراجع مناسب شما تنها همه کاره و هیچ کاره خواهید بود.

۵-نظم و انضباط و تعهد

. ترجمه حرفه ای نیاز به تعهد و انضباط در تحویل کار دارد. مترجم متخصص و مؤثر کسی است که می تواند ضرب الاجل تحویل کار را درک کرده و آن را به موقع تحویل دهد. در این وادی نظم و انضباط کاری و احترام به مشتری بسیار مهم است و می تواند عاملی مهم در خوشنامی شما باشد.