نیاز به ترجمه تخصصی انگلیسی و دیگر زبان ها، امروزه در تمامی سطوح جامعه مورد نیاز می باشد. از دانش آموزان و دانشجویان گرفته تا هر فردی که فعالیتی علمی ، پژوهشی و اقتصادی انجام می دهد، نیاز به ترجمه دارد. ولی باید توجه نمود که ترجمه خود کاری تخصصی است و نیاز به متخصصین امر دارد که بتوان این کار را به خوبی انجام داد.

تر جمه در دسته های عمومی و تخصصی انجام می پذیرد و با توجه به اهمیت آن انجام می شود. گاهی متنی عمومی از زبانی به زبانی دیگر ترجمه می شود و گاه متن و مقاله ای تخصصی در رشته های گوناگون ( فنی مهندسی ، علوم پایه، علوم انسانی ، پزشکی ، هنر و کشاورزی و  … ) رشته انجام می پذیرد.

برای آگاهی از تعرفه های ترجمه و اطلاعات بیشتر در خصوص دسته های برنزی ، نقره ای و طلایی “” اینجا  “” کلیک نمایید.

 

ترجمه

ترجمه

دانش کار با متخصصین خود آماده پذیرش ترجمه مقاله های تخصصی در رشته های گوناگون و از منابع معتبری همچون:

   science direct , ieee , wiley ,  jstor, springer link , Elsevier

می باشد.

دانش کار با استفاده از متخصصین امر ترجمه آماده پذیرش متون شما برای ترجمه می باشد. این مهم در سه کلاس کاری برنزی ، نقره ای و طلایی با هزینه های متفاوت با توجه به بودجه شما انجام می شود. این امر در چند شاخه انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی، فرانسه به فارسی و فارسی به فرانسه انجام می پذیرد.

برای آگاهی از تعرفه های ترجمه و اطلاعات بیشتر در خصوص دسته های برنزی ، نقره ای و طلایی “”  اینجا  “” کلیک نمایید.

ترجمه

ترجمه