در این قسمت به ارائه اصطلاحات مهم انگلیسی در هنگام سفر به خارج از کشور پرداخته می شود.

در قسمت اول به اصطلاحات مورد استفاده در هتل پرداخته خواهد شد.

 

Bell hop or bell boy

کاربرد: به شخصی که چمدان ها را به داخل هتل می آورد ، گفته می شود.

To check in

کاربرد: برای گرفتن اطاق استفاده می شود.

To check out

کاربرد: برای پایان اقامت و تسویه حساب هتل بکار می رود.

Room service

کاربرد: در ازای پرداخت هزینه ای بیشتر، غذا در اطاق هتل سرو می شود.

Wake up call

کاربرد: تماس تلفنی از طرف هتل برای بیدار کردن شما در ساعتی مشخص.

Maid

کاربرد: زن خدمتکاری که اطاق های هتل را تمیز می نماید.

To book a room

کاربرد: رزرو هتل قبل از سفر.