این آموزش دارای چندین قسمت می باشد برای مشاهده بخش قبلی “”  اینجا  “” کلیک نمایید.

برای مشاهده تعرفه ترجمه “”  اینجا  “” کلیک نمایید.

اصولا مخاطبان مقصد که کاملا هیچگونه دسترسی مستقیمی به متون اصلی ندارند،باید متوجه شوند که  ترجمه با بستگی به ایده نویسنده و اثر اصلی آن به دست می آید.بر طبق Lefevere ( 1992a )،باز نویسان تصوراتی از یک نویسنده،آثار، دوره، سبک، گاهی اوقات حتی کل ادبیات را خلق می کنند(ایجاد می کنند).

او همچنین تأکید براین نکته دارد که ممکن است آثار یک نویسنده،در معرض دید همگان قرار گیرد واساسا تحت تاثیر سوء تفاهم ها و تصورات غلط بازنویسان قرار گیرد ( Lefevere, 1999). در اصل ،ترجمه به عنوان متنی در نظر گرفته شده که متشکل ازتحریفات می باشد و پیام ها را بر طبق طرح ریزی یک تصویر خاص دراستفاده برخی از محدودیت های ایدئولوژیک خاص را دستکاری می کند.برطبق Lefevere، این حقیقت درعباراتی که مترجمان در ترجمه های خود درج می کنند،کاملا آشکار است –” عباراتی که قطعا به صورت اصل نیستند”. Lefevere  همچنین اشاره بر این نکته دارد که ایدئولوژی به عنوان یک محدودیت فاحش(چشمگیر) در عمل ترجمه نقش بسزایی دارد. ایدئولوژی نه تنها به حوزه سیاسی محدود نمی شود،بلکه به عنوان ” چارچوبی از معاهده ها و عقایدی است که اعمال ما را بر طبق آن تنظیم می کند.( جیمسون و Lefevere). دربخش های بعدی ، سه دسته از ایدئولوژی که باعث تشکیل متون مقصد می شود را شرح خواهیم داد،ولی الان به نمونه های انتخاب شده(منتخب) اشاره ای خواهیم داشت که عبارتند از:

(a) ایدئولوژی مترجم ؛
(b) محدودیت ایدئولوژیکی همراه با قدرت و یا حمایت و
(c) محدودیت ایدئولوژیک آغاز شده توسط مخاطبان مقصد .

بازتابی از ایدئولوژی مترجم درمتون مقصد( TT)
اول از همه ، در مورد بازتاب ایدئولوژی مترجم در متون مقصد به شرح زیر خواهم پرداخت.

مثال ۱

متون مبدا: جای تعجب نیست که شاهزاده افسرده شود
TT: Kotaishihino soutsu jotaiwa murimonai

اگرچه فرایند متون مبدا( ” افسرده شدن”) توسط ولیعهد Masako برگرفته شده است و بیانگر حد معینی از مسئولیت ولیعهد در حالت افسردگی می باشد،حالت افسردگی او به یک نقل کننده ای تبدیل شده است که از  فرآیند رابطه ای( “شدن “) و ویژگی (” قابل فهم ” ) درمتون مقصد(TT) پیروی می شود(دنبال می شود).

گروه شفاهی(تحت اللفظی) متون مبدا(ST) بیانگر فرایندی در برخی از واقعیت های داخلی می باشد که توسط نماینده ای صورت می گیرد که مسئولیت خاص و یا فعالیتهای پویایی را بر عهده دارد که، در نتیجه دلالت بر یک سطح خاصی از یک درجه بالاتر نمایندگی فعال به عنوان نتیجه انتخاب ساختاری نشان داده می شود.(به نمایش گذاشته می شود). از سوی دیگر ، متون مقصد عملکرد(نقش) فرآیند(مرحله) اصلی را تغییر داده و در عوض آن را به عنوان بخشی از گروه اسمی نشان می دهد.این درحالی است که متون مبدا(ST) تاکید بسیار زیادی بر روی شاهزاده به عنوان آغازگرافسردگی او دارد، متون مقصد(TT ) به سادگی وضعیت بیماریش را شرح می دهد (تجسم می کند). بنابراین، متون مقصد(TT ) از طریق تغییر- رتبه بندی،کم ارزش و یا کم اهمیت،جلوه داده می شود. به این ترتیب، فعالیت(عملی) که در متون مبدا (ST ) به کار گرفته شده، از دست داده شده است. همانطور که در مثال بالا نشان داده شده است، مترجم تقریبا از معادل یا مترادف کلمات در متون مقصد(TT) استفاده می کند،ولی او نه تنها حتی ممکن است که طریقه عبارات را تغییردهد، بلکه ممکن است در متون مقصد(TT) جملات مختلفی به زبان اصلی ایجاد کند. انتخاب مترجم در تغییر روش،ناشی ازمحدودیت زبانی یا متنی نیست، ازآنجایی که معادل ژاپنی فرآیند متون مبدا(ST) ممکن است به همان روش زبان انگلیسی کاربرد داشته باشد.از این رو، می توان در نظرگرفت که این تغییر یا قرار دادن معنای دیگری به جای معنای اصلی ناشی از بازنویسی عمدی مترجم باشد،تا جایی که این شیوه با عنوان پیام اصلی تداخل پیدا می کند و در معرض تغییراتی قرار میگیرد که جزء محدودیت های متنی و یا زبانی نیستند. عبارات  متون مقصد،تاکید بیشتری بر پیامهایی دارد که پرنسس مسئول افسردگی او می باشد و اون حالتش” قابل درک” نیست. یکی از دلایل ممکن برای این ناکامی(شکست) ممکن است به دلیل ایدئولوژی خود مترجم یا احساساتش در مورد وضعیت ولیعهد مربوط باشد.

مترجم ممکن است نسبت به پرنسس درباره وضعیت تاسف او دلسوزباشد،که همین امر باعث شده است تا فشار فوق العاده ای بر روی او بیاید تا پسری را به دنیا آورد- یک وارث سلطنتی.ازاین رو مترجم ممکن است بیشترباعث ایجاد دشواری متون مقصد(TT )شود تا نسبت به متون مبدا(ST ) و درنتیجه ، متون مقصد(TT )  به بیان احساسات مطلوب و دلسوزانه نسبت به پرنسس بپردازد. این شکست در متون مقصد(TT ) همچنین اجازه می دهد تاخوانندگان تصور مطلوبی در مورد وضعیت روانی پرنسس داشته باشند.از این رو، باید این نکته را به خاطر سپرد که مترجم متن اصلی را برای ترفیع دادن(بالا بردن) تصویر ولیعهد و از نو خلق کردن تصویر از متن اصلی را بازنویسی کند.

“””” هر گونه استفاده از متن بالا تنها با ذکر منبع و قرار دادن لینک سایت دانش کار مجاز می باشد””””