این آموزش دارای چندین قسمت می باشد برای مشاهده بخش قبلی “”  اینجا  “” کلیک نمایید.

برای مشاهده تعرفه ترجمه “”  اینجا  “” کلیک نمایید.

هرعبارتی در تمام عبارات های ترجمه شده در متون تخصصی ، برای موقعیت نویسنده / گوینده یا خواننده / شنونده عمل می کند،به صورت میان فردی است. درمتون مقصد(TT ) مترجم برای ترجمه تخصصی از قراردادهای زبان مقصد استفاده می کند که با عنوان افتخارآمیز بتواند یک فاصله معینی بین نویسنده و خانواده سلطنتی ایجاد کند،نظر به اینکه بیانگر درجه بزرگتری از احترام برای خانواده داشته باشد تا متن اصلی.مترجم متن اصلی را با قصد طرح یک تصویر خاص از متن و نویسنده را اقتباس می کند. دراین بخش،قصد خواهم داشت تا در مورد فاصله میان فردی منعکس شده در متون مقصد(TT ) در حمایت از نظر Lefevere ترجمه تخصصی به عنوان شکلی از بازنویسی بحث خواهم کرد. هنگامی که گویندگان در مورد زبان مقصد صحبت می کنند یا در مورد افراد می نویسند یا به افراد می نویسند، آنها  با متوسل شدن به اشکال مختلف زبانی درصدد ایجاد فاصله(وقفه) برای بیان ابراز فروتنی ، ادب و احترام برای آندسته از کسانی می باشند که یا مورد خطاب واقع شده اند یا مراجعه کرده اند.

استفاده از چنین ابزارهایی برای نوشتن و یا صحبت کردن الزامی است و آن بخشی از زیبایی شناسی فرهنگ مقصد است .سطح افتخاراتی که باید بیان شود، بستگی به موقعیت اجتماعی و یا شهرت،و یا احترام برای عنوان(موضوع) است. از آنجا که هدف اصلی متون مقصد(TT)، ارائه معادل های ژاپنی به مخاطبان(آموزش زبان انگلیسی به عنوان یک زبان خارجی) است،به این منظور که بتوان برای بهبود مهارت خواندن انگلیسی آنها کمک کرد، زبان های تجلیلی مانند سونکیگو(sonkeigo)،حالتی ازگفتگو یا نوشتن به تاکید براحترام،کنجوگو(kenjogo)، بیان کردن تواضع و یا فروتنی ؛ و تنیئگو(teineigo) ، برای نشان دادن ادب ،که تماما جزء اجزای اصلی متون مقصد(TT) نیستند. محدودیت استفاده از پروتکل های تجلیلی(افتخاری) در متون مقصد(TT) نشان می دهد که مترجم متون تخصصی ممکن است عمدا در ترجمه تخصصی ، استفاده از آنها را محدود کند، از آنجایی که آنها خوانندگان مورد نظر خود را برای یادگیری زبان انگلیسی دچار سردرگمی می کنند. با این حال، نمونه ای از سونکیگو(sonkeigo) وجود دارد که در متون مقصد(TT) جای داده شده است.

سونکیگو(sonkeigo) حالتی از بیان ابراز احترام و تحسین برای یک مافوق اجتماعی است. در این حالت نوشتن یا صحبت ، اسم ها وفعل ها جایگزین معادل کلمات مودبانه خواهند شد که معمولا هیچگونه شباهتی در هجی کردن(کاراکتر) آنها و یا صدا مشاهده نمیشود.مترجم از سونکیگو(sonkeigo) استفاده می کند، زمانی که او جمله ای را در مورد بارداری پرنسس کیکو Kiko می گوید.

شکل استاندارد واژه ” بارداری ” درزبان مقصد،نینشین(ninshin) است.به هر حال، این شکل(حالت) تنها زمانی مناسب است،که کسی به حالت بارداری یکی از اعضای خانواده خود و یا دوستان خود اشاره کند.ولی اگر زمانی در مورد حاملگی شخصی با موقعیت اجتماعی بالا گفته شود،آن نامناسب است. جمله بالا در مورد “بارداری غیر منتظره ” پرنسس کیکو Kiko،عضو دیگری از خانواده سلطنتی می باشد،که از این رو واژه نینشین(ninshin) جایگزین معادل ادبی آن به نام  gokaininمی شود. با این تغییر، متون مقصد(TT) مودبانه دلالت بر این نکته دارد که بارداری او یک مناسبت کاملا شاد و فرخنده است ، در حالی که همچنین اشاره بر حس احترام به شاهزاده کیکو Kiko دارد. با استفاده ازواژه سونکیگو(sonkeigo) درمتون مقصد(TT)، مترجم همچنین از این متن می تواند اینگونه استنباط کند که شاهزاده کیکو Kiko در تمام اغتشاشات سیاسی به نقض کردن قانون جدید برای اجازه دادن تاجگذاری یک زن را مقصر بداند.این فریبکاری(دستکاری) می تواند بازتابی ازطرز تفکر( ایدئولوژی) مترجم و یا پشتیبان او باشد،و یا حتی ناشی ازتلاش مترجم درترجمه کردن متن برای مطابقت با احساسات مطلوب مخاطبان در مورد خانواده سلطنتی باشد. در نظام ارزشی فرهنگ مقصد ، مهم است که افراد را با عنوان واژه های مناسب ادب مورد خطاب قراردهیم و این اصلی مهم در ترجمه تخصصی می باشد. ادب ویا احترام به صراحت در فرهنگ زبان مقصد بیان می شود تا نسبت به فرهنگ زبان مبدأ. در فرهنگ زبان مقصد،افراد همیشه کسانی را که ازموقعیت اجتماعی برتری با عنوان اجتماعی و یا حرفه ای خود برخوردارهستند را به جای ضمایر شخصی،مورد خطاب قرارمی دهند.استفاده ازعناوین تجلیلی همچنین باعث ایجاد فاصله میان فردی می شود.درحالی که در مثال متون مبدا(ST) ازشاهزاده Masako به عنوان” نائب السلطنه”،” پرنسس” یا حتی گاهی اوقات به عنوان” او” مورد خطاب قرارداده می شود،ولی همیشه درمتون مقصد(TT) با عناوین تجلیلی رسمی مورد خطاب قرارداده می شوند،مثل:”نائب السلطنه”.بخاطراستفاده مکرر ازعنوان تجلیلی بالاترشاهزاده،درمتون زبان مقصد(TT) حس بیشتری از احترام بیان می شود تا نسبت به متون زبان مبدا(ST).این ممکن است همچنین بازتابی از یک ایدئولوژی خاص باشد؛لذا آن می تواند نشانه ای از دستکاری مترجم نسبت بر مخاطبان زبان مقصد باشد که چگونه متن را می خوانند و چه برداشتی از متن اصلی و نویسنده آن می کنند.