نرخ ترجمه در دانش کار برای ترجمه متون انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی دارای سه حالت برنزی و نقره ای و طلایی می باشد همچنین ترجمه متون آلمانی و فرانسه و عربی به فارسی و بالعکس در حالت طلایی انجام می پذیرد.

برای مشاهده نرخ ترجمه اینجا کلیک نمایید.

 برای سفارش ترجمه  اینجا  کلیک نمایید.

برای مشاهده نرخ تایپ  اینجا  کلیک نمایید.