الگوریتم هارمونی سرچ یا جستجوی هماهنگ یا Harmony search الگوریتم بهینه سازی براساس اصول و رفتار موسیقی دانان می باشد. در این الگوریتم بر اساس ساختن آهنگ و با استفاده از نت های مختلف و رفتاری که موسیقیدانان برای ساخت آهنگ انجام می دهند می توان این اصول را برای بهینه سازی مسائل پیچیده و Np-Hard مورد استفاده قرار داد

هارمونی به معنی هماهنگی است و در ساخت موسیقی چندین موسیقی دان با هم همکاری می کنند و هدف آن ها تولید یک موسیقی زیبا می باشد. در روند تولید موسیقی، موسیقیدانان سعی می کنند تا نت های مناسب تری را انتخاب کنند و در نهایت موسیقی بهتری ایجاد گردد. در طول زمان موسیقیدانان با نواختن هارمونی های مختلف یک قطعه موسیقی تولید می کنند. نوازندگان پس از نواختن چندین قطعه، قطعه های نواخته شده را به خاطر می سپارند. با استفاده زا این اصل در الگوریتم Harmony Search مقدار حافظه موسیقدانان محدود در نظر گرفته می شود و در هر تکرار موسیقی جدید به حافظه سپرده می شود.

 برای سفارش حل مدل های مختلف با این الگوریتم می توانید  اینجا  کلیک نمایید.

 

هارمونی سرچ

هارمونی سرچ

در الگوریتم جستجوی هماهنگ یا هارمونی سرچ ، هر هارمونی جدید از تغییر در نت های هارمونی قبلی ایجاد می شود. تغییر می تواند با تنظیم زیر و بمی با تغییر در پهنای باند و با تغییری در ماکزیمم تعداد بهبود ، پدید اید.

الگوریتم Harmony Search دارای پنج مرحله اصلی می باشد.

۱- مقدار دهی اولیه مساله و پارامترهای اولیه

۲- مقدار دهی حافظه هارمونی

۳- ایجاد یک هارمونی جدید بهبود یافته

۴- به روز کردن حافظه هارمونی

۵– تکرار گام ۳ و ۴ تا رسیدن به شرط خاتمه در نظر گرفته شده

یکی از موارد مهم در الگوریتم هارمونی سرچ ، مبحث بداهه نوازی است که یکی یا دو عملگر برای بداهه نوازی در این الگوریتم مورد استفاده قرار می گیرند.

همچنین در این الگوریتم نرخ مراجعه به هارمونی در نظر گرفته می شود که با این نرخ ، تضمین می شود که بهترین هارمونی ها از حافظه پاک نشوند.

همچنین عملگر تنظیم کوک نیز در این الگوریتم مورد استفاده قرار می گیرد که با استفاده از این عملگر می توان به جستجوی فضای حل پرداخت.

 برای سفارش حل مدل های مختلف با این الگوریتم می توانید  اینجا  کلیک نمایید.