علوم، فارسی، ریاضی و تعلیمات اجتماعی در پایه پنجم ابتدایی و کتاب های دینی، قرآن، ریاضی، مطالعات اجتماعی، عربی، فارسی، زبان انگلیسی و مهارت نوشتاری در پایه نهم از جمله کتاب های جدیدالتالیف خواهند بود.

وی با اشاره به اینکه از ۱۵ شهریور ماه کتاب های درسی بین دانش آموزان توزیع می شود، افزود: کتاب های دوره ابتدایی در مدارس و کتاب های فنی و حرفه ای در هنرستان ها توزیع می شود و کتاب های دوره اول و دوم متوسطه توسط کتاب فروشی ها به فروش می رسند.

معاون پژوهشی وزیر آموزش و پرورش یادآورشد: کتاب های پیش دانشگاهی امسال برای اولین بار به صورت اینترنتی به فروش رسید و تلاش بر این است که در سال های آینده تمام کتاب های درسی از طریق اینترنت به فروش برسند.

محمدیان درباره تغییرات هر ساله در محتوای کتاب های آموزش و پرورش اظهار کرد: تغییرات کتاب در راستای برنامه ۱۲ ساله است و آموزش و پرورش در هر سال برای ارتقای سطح آموزش موظف به تغییر محتوای دو پایه تحصیلی است.

وی با بیان اینکه باید آموزش به معلمان به گونه ای باشد که محتوا به سمت الکترونیکی شدن پیش رود، خاطرنشان کرد: دوره های آموزشی از شهریور برای الکترونیکی شدن محتوا در دانشگاه تربیت مدرس دایر خواهد شد تا بتوانیم برای تولید محتوا به سطح بین المللی نزدیک شویم.

به گزارش روابط عمومی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، محمدیان درباره ثبت نام اینترنتی برای دریافت کتب درسی نیز گفت: در گذشته کتاب های درسی به دو صورت کتب ابتدایی و هنرستان در مدرسه و کتب دبیرستانی از طریق کتاب فروشی ها تهیه و توزیع می شد اما امسال در دوره پیش دانشگاهی ثبت نام اینترنتی صورت می گیرد.

معاون پژوهشی وزیر آموزش و پرورش اظهار داشت: اگر دانش آموزان در تاریخ های مشخص شده موفق به ثبت نام اینترنتی نشدند از ۱۵ شهریور به بعد می توانند کتاب ها را از کتاب فروشی ها تحویل بگیرند، با این روش از بازار سیاه و خریدهای مکرر جلوگیری می شود.

ایرنا