گمز GAMS یکی از قوی ترین نرم افزار های موجود برای حل مدل های ریاضی سنگین می باشد. با استفاده از گمز می توان مدل های برنامه ریزی خطی LP مدل های برنامه ریزی غیر خطی NLP مدل های برنامه ریزی عدد صحیح IP مدل های برنامه ریزی عددصحیح مختلط MIP برنامه ریزی غیرخطی صحیح مختلط MINLP را به راحتی حل نمود. یکی از ویژگی های مهم این نرم افزار سرعت حل بالای آن در بهینه سازی مدل های مختلف می باشد.
نرم افزار GAMS با داشتن SOLVER های مختلف، می تواند یکی از قدرتمند ترین روش های حل برای مدل های پیچیده به شمار آید.

موسسه دانش کار این افتخار را دارد که با مجرب ترین کادر مهندسی کدنویسی های دقیقی را برای مدل های ریاضی مختلف ارایه نماید.
برای ثبت مدل خود و تعیین زمانبندی و هزینه کدنویسی مدل های خود با نرم افزار گمز می توانید اینجا کلیک نمایید.