گروه دانش کار در نظر دارد  برای گسترش کادر مترجمین و تایپیست های خود به استخدام تعدادی مترجم و تایپیست متخصص به صورت غیر حضوری  بپردازد.

تایپیست ها و مترجمین محترم در حیطه زبان های انگلیسی ، فرانسه ، عربی ، آلمانی ، اسپانیولی ، ایتالیایی ، چینی ، روسی ، ترکی ، کردی می توانند روزمه کاری خود را به همراه اسکن عکس سه در چهار و اسکن کارت ملی  به ایمیل:

estekhdam {@} daneshkar {dot} ir

ارسال نمایند.

بعد از بررسی روزمه کاری مترجمین محترم متنی برای ترجمه و مشخص شدن سطح تخصص، برایشان ارسال خواهد شد.

بعد از بررسی ترجمه بقیه مراحل استخدام در گروه دانش کار از طریق ایمیل به اطلاع متقاضیان محترم خواهد رسید.