تایپ در دانش کار به صورت کاملا حرفه ای و بدور از هرگونه غلط املایی و با استفاده از متخصصین این امر که اشراف بر روی نوع متن شما داشته باشند انجام می شود. در موقع سفارش، مشتری نوع متن خود را از نظر رشته و گرایش معلوم می نماید که این امر به کیفیت بالای تایپ منجر خواهد شد.

دانش کار با برترین تایپیست ها به خوبی فرمول ها و جداول پیچیده را طراحی کرده و تایپ متون پایان نامه ها و رساله ها را با کیفیت فوق العاده انجام می دهد.

هزینه های زیر در حالت معمولی و بسته به حجم کار طبق زمانبندی مندرج در جدول زیر تحویل می گردد.

در صورت نیاز فوری به تایپ متون، دو نوع تعرفه دیگر وجود دارد.

در تعرفه تحویل نیمه فوری زمانبندی ضربدر ۰٫۷۵  و  هزینه ها ی زیر  ضربدر ۱٫۵ می گردد .

در تعرفه تحویل فوری زمانبندی نصف خواهد شد و هزینه ها ضربدر ۲ می گردد.

برای سفارش تایپ  “”  اینجا  “”   کلیک نماییید.

 

تعرفه تایپ

قیمت

نوع تایپ

۲۵۰

تایپ فارسی

 

۱۸خط با فونت ۱۴ نازنین

۳۴۰

تایپ فارسی با نیم فاصله

۱۸خط با فونت ۱۴ نازنین

۵۰۰

تایپ انگلیسی

 

۱۸ خط با فونت Times New Roman 14

از ۵۰ تا ۳۵۰

هر خط فرمول بسته به پیچیدگی

هر عدد بسته به نوع از ۵۰ تا ۷۰۰

شکل و جدول و نمودار

۵۵۰

تایپ عربی

 

۱۸ خط با فونت ۱۴ Arial

 

زمانبندی تایپ

۱ تا ۱۰ صفحه

۱ تا ۲ روز

۱۰ تا ۲۰ صفحه

۲ تا ۳ روز

۲۰ تا ۴ صفحه

۴ تا ۶ روز

۴۰ تا ۷۰ صفحه

۶ تا ۸ روز

۷۰ تا ۱۰۰ صفحه

۸ تا ۱۲ روز

۱۰۰ تا ۲۰۰ صفحه

۱۲ تا ۱۵ روز

۲۰۰ تا ۵۰۰ صفحه

۱۵ تا ۲۵ روز

۵۰۰ تا ۱۰۰۰ صفحه

۲۵ تا ۳۵ روز

۱۰۰۰ صفحه به بالا

۳۵ روز به بالا بسته به حجم کار

.