نمایشگاه کتاب تهران در روزهای 16 تا 26 اردیبهشت 1394 در مصلی تهران برگزار می شود. مسئول سالن ناشران آموزشی نمایشگاه کتاب تهران، محمدحسین متولی، گفت: با هماهنگی‌های انجام شده به تازگی 450 متر مربع به فضای مفید سالن ناشران کتاب‌های آموزشی اضافه شد. از این رو این بخش از نمایشگاه کتاب تهران در 4 هزار و 700 متر مربع برپا می‌شود. وی ادامه داد: ...