دوره های تخصصی خاطره نویسی در کشور برگزار می شود. محسن شاه‌رضایی با اشاره به فعالیت شورای تخصصی خاطره نویسی در کشور گفت:‌ این شورا که با هدف تکمیل آموزش خاطره‌نویسی و مباحث نظری خاطره‌نویسی تشکیل شد،‌ از همان ابتدا با برگزاری جلسات استانی در این جهت گام برداشت،‌ در این سفرها هر استان میزبان 5 استان همجوار خود نیز بود،‌ بنابراین می‌توان ...